Voor slimme spenders - boek bij ons 15% goedkoper dan op alle andere portals
Boek uw vakantie in één van de mooiste dorpen van het Schmallenberg Sauerland!

Gegevensbescherming

Privacybeleid Landhotel Albers

Hierna informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze internetpagina's.

Verantwoordelijk

Deverantwoordelijke voor deze internetpagina's is

Landhotel Albers
Eigenaar: Hermann-Josef Albers
Graf-Gottfried-Straße 2
57392 Bödefeld-Freiheit

Telefoon: +49 (0) 2977 213 / +49 (0) 2977 488
E-mail: info@albers-landhotel.de

Nadere informatie over onze onderneming en de personen die haar mogen vertegenwoordigen, vindt u in ons impressum.

Welke gegevens worden verwerkt?

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Om u onze website en de bijbehorende diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

- Toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO)
- om contracten na te komen (art. 6, lid 1, onder b), DSGVO)
- op basis van een belangenafweging (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO)
- om een wettelijke verplichting na te komen (art. 6, lid 1, onder c), DSGVO)

Wij zullen in verband met elke verwerking verwijzen naar de desbetreffende terminologie, zodat u kunt begrijpen op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst.

Indien wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegende verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de vereisten van Art. 21 van de GDPR.

Toegangsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt om de inhoud van de website op uw eindapparaat te kunnen weergeven.

Om de pagina's in uw browser te kunnen weergeven, moet het IP-adres van het door u gebruikte eindapparaat worden verwerkt. Daarnaast is er nog informatie over de browser van uw eindapparaat.

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht ook de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens die met onze IT-systemen worden verwerkt, te waarborgen.

Voor dit doel en dit belang worden de volgende gegevens vastgelegd op basis van een belangenafweging:

- IP-adres van de oproepende computer (maximaal 7 dagen)
- Besturingssysteem van de oproepende computer
- Browserversie van de oproepende computer
- Naam van het opgehaalde bestand
- Datum en tijd van het ophalen
- Volume van de overgedragen gegevens
- Verwijzende URL

Het IP-adres wordt uiterlijk na 7 dagen gewist uit alle systemen die in verband met de werking van deze internetpagina's worden gebruikt. Wij kunnen dan niet langer een persoonlijke referentie vaststellen op basis van de resterende gegevens.

De gegevens worden ook gebruikt om fouten op de website op te sporen en te corrigeren.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes tekstinformatie die via uw browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. De cookies zijn noodzakelijk om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken.

Wij gebruiken zowel sessiecookies, die automatisch door uw browser worden verwijderd onmiddellijk nadat u het bezoek aan de website hebt beëindigd.

Op het gebied van webanalyse maken wij echter ook gebruik van zogenaamde persistente cookies, die niet automatisch worden gewist na beëindiging van het bezoek aan onze website.

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies worden geplaatst door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij willen er echter op wijzen dat het gebruik van onze website dan slechts in beperkte mate mogelijk is. Cookies installeren of starten geen programma's of andere toepassingen op uw computer.

Het gebruik van cookies is gebaseerd op een afweging van belangen. Ons belang is het gebruiksvriendelijke bezoek van onze website.

Contacteer onze onderneming

Wij bieden op onze website contactformulieren aan die u kunt gebruiken om informatie aan te vragen of om algemeen contact op te nemen, bijv. per e-mail, via het contactformulier, het aanvraagformulier voor kamers op de website, via het formulier voor het aanvragen van kamers, via het formulier voor het aanvragen van evenementen of via het formulier voor het aanvragen van tafels. Wij hebben de gegevens die u moet verstrekken om op een aanvraag te reageren, gemarkeerd als verplichte velden. Informatie over andere gegevensvelden is vrijwillig.

Wij hebben deze informatie nodig om uw aanvraag te verwerken, u correct te antwoorden en u een antwoord te sturen. In het geval van specifieke verzoeken om inlichtingen worden de gegevens verwerkt om een contract na te komen of een contract te initiëren. In het geval van algemene vragen vindt de verwerking plaats op basis van een afweging van belangen.

Vragen die via het contactformulier op onze website worden ontvangen, worden door ons elektronisch verwerkt om uw vraag te kunnen beantwoorden. In dit verband kunnen ook andere personen of diensten en eventueel derden kennis nemen van de inhoud van het formulier dat u hebt verzonden.

De overdracht van de formuliergegevens via het internet vindt plaats via versleutelde verbindingen.

De verwerking geschiedt op grond van een belangenafweging of voor de uitvoering van een overeenkomst. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor contactverzoeken. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de voorgaande beschrijving van de functies. In een dergelijk geval is het wellicht niet mogelijk om verder te gaan met de verwerking van het verzoek. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

E-mail

Wanneer u ons een e-mail stuurt, worden deze gegevens door mij opgeslagen. Aan het eind van elk jaar wordt nagegaan of verdere opslag noodzakelijk is, dan wel of er bewaarplichten voor de e-mails zijn. Afhankelijk daarvan worden e-mails verder opgeslagen of verwijderd.

E-mail marketing

Reclame voor bestaande klanten

Wij behouden ons het recht voor om het door u in het kader van de aanvraag/reservering overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgegeven e-mailadres te verwerken om u bijvoorbeeld tijdens of na de afwikkeling van de overeenkomst de volgende inhoud per e-mail toe te sturen, voor zover u tegen deze verwerking van uw e-mailadres nog geen bezwaar hebt gemaakt:

- verdere interessante aanbiedingen uit onze portfolio,
- over evenementen van ons bedrijf,
- technische informatie,
- toezending van onze catalogus,
- vragen over speciale verzoeken,
- overzicht van mogelijke vrijetijdsactiviteiten,
- informatie over hoe u er met het openbaar vervoer kunt komen.

De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang. Wij voeren de bovengenoemde verwerking uit ten behoeve van de klantenservice en om onze diensten te verbeteren. Wij wissen uw gegevens wanneer u het abonnement op de nieuwsbrief beëindigt, maar niet later dan twee jaar na de beëindiging van het contract.

Voorts verwerken wij de evaluatie van de bestelling/reservering op basis van de interesses van de gebruiker. Indien het verzenden van elektronische informatie niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bv. e-mail met betalingsinformatie), is de verwerking gebaseerd op legitieme belangen. Wij voeren voornoemde verwerkingen uit om onze dienst of de website te optimaliseren.

Wij wijzen u erop dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van directe reclame, zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Klik hiervoor op de afmeldlink in de nieuwsbrief of stuur ons uw bezwaarschrift naar de contactgegevens vermeld in de rubriek "Verantwoordelijke".

Nieuwsbrief

U kunt zich op onze website ook abonneren op een e-mailnieuwsbrief, waarmee wij u op de hoogte houden van onze actuele interessante aanbiedingen. Naast de vrijwillige informatie in het desbetreffende formulier, verwerken wij alleen uw e-mailadres. Dit is echter ook absoluut noodzakelijk om u de nieuwsbrief te kunnen sturen.

Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw registratie te bewijzen en, indien nodig, een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te kunnen helderen.

De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te zenden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. U vindt ook een link om u uit te schrijven in elke nieuwsbrief e-mail.

Om de populariteit van onze nieuwsbriefmailings te kunnen analyseren en ze te optimaliseren, registreren wij wanneer e-mails worden geopend en op links wordt geklikt. Deze gebruiksanalyse wordt uitgevoerd op basis van een belangenafweging. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door u af te melden voor de nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig § 30 van de federale registratiewet (BMG)

Logiesverstrekkende bedrijven, zoals hotels in het bijzonder, zijn op grond van § 30 van de federale registratiewet (Bundesmeldegesetz, BMG) verplicht op de dag van aankomst de volgende gegevens van de gast te verzamelen en de gast het registratieformulier met de hand te laten ondertekenen:

- datum van aankomst en verwachte datum van vertrek,
- achternamen,
- voornamen,
- geboortedatum,
- nationaliteiten,
- adres,
- aantal medereizigers en hun nationaliteit in de gevallen van § 29, lid 2, zin 2 en 3,
- serienummer van het erkende en geldige paspoort of paspoortvervangend document in het geval van buitenlandse personen,
- verdere gegevens voor de inning van de rechten voor toerisme en kuuroorden.

Wij zijn verplicht deze gegevens in het kader van de BMG te verzamelen, te verwerken en door te geven; de rechtsgrondslag voor de verwerking vloeit voort uit onze wettelijke verplichtingen.

Wij wissen deze gegevens of beperken de verwerking zodra dit op grond van de bepalingen van het BMG is toegestaan en indien er van onze kant geen toestemming en geen ander gerechtvaardigd belang is voor de verdere verwerking.

Hosting

Wij maken gebruik van externe hostingdiensten om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagmiddelen en databankdiensten, beveiliging en technische onderhoudsdiensten. Alle gegevens die nodig zijn voor de werking en het gebruik van onze website worden verwerkt.

Wij maken gebruik van externe hostingdiensten voor de werking van deze website. Door gebruik te maken van externe hostingdiensten streven wij ernaar onze website efficiënt en veilig aan te bieden. De grondslag voor de verwerking is een afweging van belangen.

Het verzamelen van gegevens voor de terbeschikkingstelling en het gebruik van de website en de verwerking van de gegevens via externe webhosts is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. In geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Verwerking van (persoons)gegevens door de exploitant van Mobile Funnel

Algemeen
Deze website maakt gebruik van Mobile Funnel (hierna: Funnel), geëxploiteerd door Perspective Software GmbH (hierna: Perspective), een in Duitsland gevestigde onderneming, die software aanbiedt voor het maken en exploiteren van Mobile Funnel(https://perspective.co/impressum). De gegevens die worden ingevoerd als onderdeel van het gebruik van Mobile Funnel worden verzonden via SSL-encryptie en opgeslagen in een database. De exploitant van deze website is als enige verantwoordelijk voor deze gegevens in de zin van art. 24 DS-GVO. Perspective is slechts de exploitant van de software en is in deze context een verwerker in de zin van Art. 28 DS-GVO. De grondslag voor de verwerking door Perspectief in dit verband is een overeenkomst inzake opdrachtverwerking tussen de voor de verwerking verantwoordelijke en Perspectief. Daarnaast verwerkt Perspective Software GmbH voor het leveren van haar diensten, in het bijzonder voor het functioneren van de Mobile Funnel, nog andere gegevens, die deels ook persoonsgegevens kunnen zijn. Hierop zal hieronder nader worden ingegaan.

Verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensbescherming is:
Perspective Software GmbH
Müggelstraße 22
10247 Berlijn
E-mail: privacy@perspective.co

Toegangslogs ("server logs")
Algemene loggegevens, zogenaamde server logs, worden automatisch verzameld bij elke toegang tot de Funnel. Deze gegevens zijn meestal pseudoniemen, waaruit derhalve geen conclusies kunnen worden getrokken over een natuurlijke persoon. Zonder deze gegevens zou het ten dele technisch niet mogelijk zijn de inhoud van de software te leveren en weer te geven. Bovendien is de verwerking van deze gegevens absoluut noodzakelijk om veiligheidsredenen, met name voor de controle op toegang, invoer, overdracht en opslag. Bovendien kan de anonieme informatie worden gebruikt voor statistische doeleinden en voor het optimaliseren van het aanbod en de technologie. Bovendien kunnen de logbestanden achteraf worden gecontroleerd en geëvalueerd indien er een vermoeden van illegaal gebruik van de software bestaat. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 15, lid 1, van de Duitse Telemediawet (TMG) en artikel 6, lid 1, onder f), van de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO). In het algemeen worden gegevens verzameld zoals de domeinnaam van de website, de webbrowser en webbrowserversie, het besturingssysteem en de tijdstempel van de toegang tot de software. Het IP-adres van de gebruiker wordt niet opgeslagen. Aan de gebruiker wordt echter een zogenaamde sessie-ID toegekend. De reikwijdte van deze registratie gaat niet verder dan de gebruikelijke reikwijdte van enige andere website op het internet. De opslagperiode van deze toegangslogs is maximaal 7 dagen. Er is geen recht van bezwaar.

Verzameling vangegevens over gebruikersgedrag
Er worden algemene gegevens verzameld, zoals de domeinnaam van de website, de webbrowser en webbrowserversie, het besturingssysteem, de sessie-ID van de gebruiker en de tijdstempel van de toegang tot de software. Alle gegevens die de gebruiker tijdens het gebruik van de Funnel invoert (bijv. het beantwoorden van formuliervelden; het gebruik van interactieve componenten) worden door middel van een sessie-ID aan de gebruiker toegewezen en ter beschikking gesteld aan de exploitant van deze website. De exploitant van deze website is verantwoordelijk voor het wissen, opslaan en verder verwerken van deze persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Gebruik vancookies
In de trechter worden zogenaamde cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het apparaat waarmee u deze trechters opent. De gebruikte cookies dienen om de veiligheid te garanderen bij het bezoeken van een website ("absoluut noodzakelijk"), om bepaalde functionaliteiten te implementeren zoals standaard taalinstellingen ("functioneel") en om de gebruikerservaring of de prestaties op de website te verbeteren ("prestaties"). Binnen de trechters worden strikt noodzakelijke, functionele en prestatiecookies gebruikt, met name om bepaalde standaardinstellingen te implementeren, zoals de taal, om gegeven antwoorden op te slaan, zelfs in geval van een slechte internetverbinding of om de prestaties van een trechters en het door een gebruiker gebruikte kanaal om toegang te krijgen tot deze trechters te analyseren. Het gebruik van cookies is verplicht voor de levering van onze diensten en dus voor de uitvoering van het contract (Art. 6 (1) b) DS-GVO). Bewaartermijn: Tot 1 maand of tot het einde van de browsersessie Recht van verzet: U kunt zelf via uw browserinstellingen bepalen of u cookies wilt toestaan of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van cookies. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies kan leiden tot beperkte of volledig uitgeschakelde functionaliteit van de Funnel. De exploitant van deze website heeft de mogelijkheid om voor elke gebruikte trechter afzonderlijk te beslissen welke beslissingsopties voor het gebruik van cookies aan de gebruiker worden gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de websitebeheerder om cookies te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke beperkingen. Indien de websitebeheerder gebruik maakt van extensies van externe bedrijven binnen de trechter, is het de verantwoordelijkheid van de websitebeheerder om de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

Rechten van de betrokkene
Als Perspective Software GmbH als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, hebt u als betrokkene, afhankelijk van de rechtsgrondslag en het doel van de verwerking, bepaalde rechten op grond van hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de EU, waaronder, indien van toepassing, het recht op informatie (Art.15 DS-GVO), recht op rectificatie (art. 16 DS-GVO), recht op wissing (art. 17 DS-GVO), recht op beperking van de verwerking (art. 18 DS-GVO), recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DS-GVO), recht van verzet (art. 21 DSGVO). Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met art. 7 III DS-GVO. Om uw rechten inzake gegevensbescherming met betrekking tot de voor de werking van de Funnel verwerkte gegevens te doen gelden, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Perspective Software GmbH (zie punt B.).

Final provisions
Perspective behoudt zich het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde aan te passen, zodat deze altijd in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften of om wijzigingen in de diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijv. bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring zal dan gelden voor een hernieuwd bezoek aan de Trechter.

Betalingsdienstaanbieder (PSP)/Betalingsdienstaanbieder

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Indien na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de afwikkeling van de betalingen.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

PayPal

Op onze website bieden wij betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal").

Als u betaling via PayPal selecteert, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgestuurd naar PayPal. De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij PayPal en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.

Openbaarmaking van persoonsgegevens voor betalingen met kredietkaarten

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven voor zover dat nodig is voor de afwikkeling van het contract. Met name voor de afwikkeling van betalingen geven wij de daarvoor vereiste betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast of, in voorkomend geval, aan de door ons gemachtigde betalings- en factureringsdienstaanbieder.

De verwerking wordt uitgevoerd voor de uitvoering van een overeenkomst. De voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens worden veilig via de "SSL"-procedure verzonden en uitsluitend voor de verwerking van de betaling verwerkt. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

Openbaarmaking van persoonsgegevens met het oog op rechtshandhaving/adresbepaling/-inning

In geval van wanbetaling behouden wij ons het recht voor, de bij de bestelling/reservering verstrekte gegevens aan een advocaat en/of externe ondernemingen (bijv. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) ten behoeve van de adresbepaling en/of rechtshandhaving door te geven, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens bekendmaken indien dit noodzakelijk is om onze rechten uit te oefenen, alsmede de rechten van onze gelieerde ondernemingen, onze samenwerkingspartners, onze werknemers en/of de gebruikers van onze website. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen of verhuren aan derden. De openbaarmaking van deze gegevens is gebaseerd op een afweging van belangen.

Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag niet langer vereist is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

Integratie van inhoud van derden

Inhoud van derden, zoals video's, kaarten, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites worden op de website geïntegreerd. Deze integratie vereist altijd dat de aanbieders van deze inhoud ("derden-aanbieders") op de hoogte zijn van de IP-adressen van de gebruikers. Zonder het IP-adres kunnen zij de inhoud niet naar de browser van de betrokken gebruiker sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud.

Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken van derde aanbieders die alleen het IP-adres verwerken om de inhoud te leveren. Wij hebben er echter geen invloed op of de derde aanbieders de IP-adressen verwerken, bijv. voor statistische doeleinden. Voor zover wij daarvan op de hoogte zijn, zullen wij u daarvan hieronder in kennis stellen.

Sommige van deze derden-providers kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerken.

U kunt hiertegen bezwaar maken door een JavaScript-blokker te installeren, zoals de browserplugin 'NoScript' (www.noscript.net) of door JavaScript in uw browser uit te schakelen.

Dit kan echter leiden tot functionele beperkingen op de website.

E-mailmarketingdienst "MailChimp

Wij gebruiken de e-mailmarketingservice "MailChimp" van de provider Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, Web: https://mailchimp.com/; hierna: "MailChimp").

Als u zich voor de nieuwsbrief hebt ingeschreven, worden de tijdens de inschrijving verstrekte gegevens opgeslagen en verwerkt op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp verwerkt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en te evalueren. De MailChimp nieuwsbrieven bevatten zogenaamde "web beacons", dit zijn bestanden ter grootte van een pixel die worden opgehaald van de MailChimp server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Technische informatie, zoals de gebruikte browser, het tijdstip van het opvragen van de pagina en het IP-adres, wordt verzameld tijdens het opvraagproces. Deze informatie wordt verwerkt voor evaluatie en technische verbetering van de diensten. Voorts wordt geëvalueerd of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links door de lezer worden aangeklikt. Deze informatie kan theoretisch worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Noch wij, noch MailChimp hebben echter de intentie om individuele ontvangers te monitoren; de evaluatie van voornoemde informatie dient veeleer om de leesgewoonten van de ontvangers te herkennen, zodat we de inhoud van onze nieuwsbrieven beter kunnen aanpassen en dienovereenkomstig verspreiden. De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming. Wij hebben geen kennis van de bewaartermijn bij MailChimp en geen mogelijkheid om deze te beïnvloeden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking met werking voor de toekomst door te klikken op de afmeldlink aan het einde van de nieuwsbrief. Dit beëindigt tegelijkertijd de verwerking voor de ontvangst van de nieuwsbrief en voor de statistische analyses. Een afzonderlijk bezwaar tegen de verzending via MailChimp of de statistische analyse is niet mogelijk.

U kunt ook bezwaar maken via http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor het gebied van de Europese Unie).

Bovendien kan MailChimp de doorgegeven gegevens volgens eigen informatie gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren en te verbeteren, bijv. om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren. MailChimp verwerkt de gegevens niet om u eigen reclame te sturen en geeft de gegevens ook niet door aan derden.

Het kan gebeuren dat u, als ontvanger van de nieuwsbrief, wordt doorverwezen naar de website van MailChimp, bijvoorbeeld wanneer u de link in de nieuwsbrief volgt om online toegang te krijgen tot de nieuwsbrief in geval van weergaveproblemen in uw e-mailprogramma. In dit verband willen wij u erop wijzen dat op de website van MailChimp andere analysediensten en cookies kunnen worden gebruikt, die uw persoonsgegevens namens MailChimp kunnen verwerken. Wij hebben geen invloed op deze verwerking.

MailChimp is gecertificeerd in het kader van de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en verbindt zich er aldus toe te voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten van de Europese Unie. Meer informatie is te vinden op de website van MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Sluiting van een gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben met MailChimp een zogenaamde "gegevensverwerkingsovereenkomst" gesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Deze overeenkomst kan worden ingezien op de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

Winkelen

Persoonsgegevens worden ook verwerkt voor de werking van onze onlinewinkel en het bestellen van goederen en/of diensten. Wat de winkelfuncties betreft, gebeurt dit in principe voor het aangaan of uitvoeren van contracten voor de aankoop of verwerving van onze goederen en dienstverleners.

Met betrekking tot de weergave van geschikte producten op uw eindapparaat verwerken wij gegevens uit het gebruik van de onlineshop op basis van een belangenafweging.

Cadeaubonnen winkel

Indien u een bestelling wenst te plaatsen in onze bonenshop op https://www.sofort-gutschein.com/shop/albers-landhotel-gutscheine/, is het voor de totstandkoming en het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u persoonsgegevens verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. De verplichte gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de bestelling en het contract zijn apart gemarkeerd, andere gegevens worden vrijwillig verstrekt. Wij verwerken uw gegevens voor de verwerking van bestellingen. In het bijzonder sturen wij betalingsgegevens door aan de door u gekozen betalingsdienstaanbieder of aan onze huisbank. Wij gebruiken het bestelsysteem van Sofort Gutschein (FIRMEDIA GmbH & Co. KG, zum Ritzhagen 5, 34508 Willingen, Duitsland) voor de bonwinkel om u een optimaal boekingsproces te kunnen bieden. De verwerking van uw bestelgegevens vindt plaats op de servers van Sofort Gutschein in Duitsland. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering van het contract. Om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, wordt het bestelproces op de website gecodeerd met SSL/TLS-technologie.

Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag niet langer vereist is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan. Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Na twee jaar na de beëindiging van het contract beperken wij de verwerking en beperken wij de verwerking tot de naleving van bestaande wettelijke verplichtingen.

Online reserveringen

Om u in staat te stellen uw verblijf bij ons gemakkelijk online te boeken, maken wij gebruik van de boekingsmachines van Seekda/Kognitiv, Hotline en MeetingMarket. Uw gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt met het oog op de totstandbrenging, uitvoering en afwikkeling van de contractuele relatie die met de reservering tot stand is gebracht.

Onze website kan gebruik maken van technologie van onze partnerbedrijven Expedia Inc, SoftTec GmbH en Seekda GmbH om uw aanvragen/boekingen efficiënt te verwerken.

Onze partnerbedrijven zorgen ervoor dat uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt en gebruikt voor advies-, reclame- en marktonderzoeksdoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door onze partnerbedrijven.

Voor gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen voor Expedia MeetingMarket verwijzen wij u naar het privacybeleid van Expedia.

De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen voor Seekda/Kognitiv zijn te vinden in het privacybeleid van Seekda/Kognitiv en direct in de reserveringssectie onder de widget in de gebruiksvoorwaarden van Kognitiv Corporation.

De gebruiksvoorwaarden en informatie over gegevensbescherming van SoftTec GmbH vindt u in de informatie over gegevensbescherming van SoftTec GmbH.

Als u bij ons online een overnachting wilt boeken, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u ons uw persoonsgegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de afwikkeling van uw bestelling. Verplichte informatie die vereist is voor de verwerking van contracten is afzonderlijk gemarkeerd, andere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering van een overeenkomst.

Op grond van de handels- en belastingwetgeving zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Wij beperken de verwerking echter na twee jaar, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Snel Boeken

Deze website maakt ook gebruik van de "Quick Booking" dienst om beschikbaarheid te controleren en prijsvergelijkingen te maken. De aanbieder van Quick Booking is MSITEC - Die Channel Marketing Experten, Schaarschmidt Hard & Software e.K., Paulinenweg 3, 51149 Köln.

Door de widget op de website te gebruiken, ontvangt Quick Booking de informatie dat u de overeenkomstige functie van onze website hebt opgeroepen. In dit verband worden de in de rubriek "Toegangsgegevens" vermelde gegevens doorgegeven aan Quick Booking, waarbij ook zogenaamde cookies kunnen worden gebruikt overeenkomstig de rubriek "Cookies". Quick Booking slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt ze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of de vormgeving van haar website in overeenstemming met de vereisten.

De grondslag voor de verwerking is ons rechtmatig belang. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij Quick Booking en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de verwerking door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen https://www.masch.com/de/impressum/. Een overdracht naar derde landen is niet de bedoeling.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking, en u moet contact opnemen met Quick Booking om dit recht uit te oefenen. U kunt het verzenden van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Google web lettertypen

Wij gebruiken zogenaamde Google Web Fonts op onze website. Lettertypen worden van Google-servers geladen om het ontwerp van de website te verbeteren. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een belangenafweging, waarbij ons belang is gelegen in een aantrekkelijk ontwerp van de website.

De fonts in kwestie worden geladen vanaf Google-servers, die zich meestal in de VS bevinden. Het passende niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd door Google("Privacy Shield"-lijstvermelding).

Webanalyse

Deze website maakt gebruik van het webanalyse-instrument "Google Analytics", een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Het doel van het gebruik ervan is het "op de behoeften afgestemde ontwerp" van deze website, dat wordt uitgevoerd op basis van een belangenafweging. De webanalyse stelt ons ook in staat fouten op de website op te sporen en te corrigeren, bijvoorbeeld als gevolg van foutieve links. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde "client ID's", die worden gebruikt om pseudonieme gebruiksprofielen op te stellen waarin het gebruik van de internetpagina's door desktopcomputers en mobiele apparaten door een gebruiker samen wordt geregistreerd.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Aangezien wij op deze website de zogenaamde IP-anonimisering hebben geactiveerd en met Google een overeenkomst over de afwikkeling van bestellingen hebben gesloten, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte echter vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals aangegeven onder het punt "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

Google in de VS is gecertificeerd volgens het zogenoemde "Privacy Shield"(vermelding in de lijst). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt door Google gegarandeerd.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Als alternatief kunt u - vooral bij mobiele apparaten - het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out cookie ingesteld, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld bij een bezoek aan deze website: [optoutgtm]Google Analytics uitschakelen[/optoutgtm].

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en informatie over gegevensbescherming vindt u op: https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager op onze website. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens. Het instrument triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Integratie van Google Maps

Deze website maakt ook gebruik van de "Google Maps"-dienst van Google om kaarten of kaartfragmenten weer te geven en stelt u zodoende in staat de kaartfunctie op de website handig te gebruiken.

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de in de rubriek "Toegangsgegevens" genoemde gegevens aan Google doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.

Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en verwerkt ze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

De grondslag voor de verwerking is een afweging van belangen. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij Google en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de verwerking door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Maps is te vinden op https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

YouTube-video's

Wij gebruiken plug-ins van het videoplatform YouTube.de of YouTube.com op de website, een dienst die - vertegenwoordigd door Google - wordt geëxploiteerd door YouTube LLC (hoofdkantoor te 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS; "YouTube"). Door middel van de plug-ins kunnen wij ook visuele inhoud ("video's") die wij op Youtube.de of Youtube.com hebben gepubliceerd, op deze website integreren.

De video's zijn allemaal ingesloten in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de hieronder vermelde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de in het punt "Toegangsgegevens" genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.

YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en verwerkt deze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is een afweging van belangen. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij YouTube en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. U kunt het verzenden van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verwerking door YouTube, zie het privacybeleid op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informatie over het evenement

Op deze website hebben wij iFrames (b.v. evenementeninformatie) van Südwestfalen-IT, Sonnenblumenallee 3, 58675 Hemer geïntegreerd. Südwestfalen-IT maakt in deze iFrames gebruik van diensten van derden. Details over de gegevensverwerking die in verband met de diensten plaatsvindt, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Südwestfalen-IT.

In het bijzonder kunt u ook te weten komen hoe u Google Analytics kunt deactiveren.

De rechtsgrondslag voor de integratie van de iFrames is onze afweging van belangen om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren.

Routeplanner van Outdooractive

Deze website maakt gebruik van de dienst "Routeplanner van Outdooractive" (Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt, Duitsland) om fiets-, wandel-, jogging- en inline-skatetochten weer te geven.

Door gebruik te maken van de routeplanner op de website ontvangt Outdooractive de gegevens genoemd in de rubriek "Toegangsgegevens", waarbij cookies kunnen worden gebruikt overeenkomstig de rubriek "Cookies". Outdooractive volgt de selectie van tochten en de downloads van GPS tracks op basis van deze gegevens. Outdooractive slaat deze gegevens op binnen de Europese Unie en verwerkt ze met het oog op reclame, marktonderzoek en/of het ontwerpen van de website in overeenstemming met de vereisten.

De grondslag voor de verwerking is een afweging van belangen. De verwerking dient om onze website aantrekkelijker te maken en u extra diensten aan te bieden. Wij hebben geen kennis van de opslagperiode bij Outdooractive en geen mogelijkheid om die te beïnvloeden.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verwerking door de aanbieder verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.outdooractive.com/de/datenschutz.html.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking, en u moet contact opnemen met Outdooractive om dit recht uit te oefenen. U hebt het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (art. 21, lid 1, DSGVO). U kunt het verzenden van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Sociale media

De inhoud van onze pagina's kan worden gedeeld in sociale netwerken zoals Facebook, Google of Youtube op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. Het directe contact tussen de netwerken en de gebruikers komt pas tot stand wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Er vindt geen automatische overdracht van gebruikersgegevens aan de exploitanten van deze platforms plaats. Indien de gebruiker bij een van de sociale netwerken is geregistreerd, verschijnt bij het delen van links op Facebook, Twitter, YouTube & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen alvorens deze te verzenden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina delen in sociale netwerken op een manier die in overeenstemming is met de privacy, zonder dat er volledige surfprofielen worden aangemaakt door de beheerders van de netwerken.

Privacybeleid voor de Facebook-pagina

Het privacybeleid van onze Facebookpagina vindt u hier.

Online evaluatie Klantenalliantie

Voormalige gasten kunnen na het uitchecken een beoordeling achterlaten in ons hotel. Hiervoor willen wij u graag binnen 14 dagen na vertrek een e-mail sturen met het verzoek een hotelbeoordeling in te dienen. Elke evaluatie kan op verzoek anoniem worden gepubliceerd. Als u zich niet op uw gemak voelde in ons hotel, maken wij graag van de gelegenheid gebruik om contact met u op te nemen.

Als u een online beoordeling op onze website invult, worden de gegevens opgeslagen in de beoordelingstool van CA Customer Alliance GmbH, Ullsteinstr. 118, Turm B, D-12109 Berlijn, Duitsland. CA Customer Alliance GmbH heeft zich ertoe verbonden om uw doorgegeven gegevens in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming te behandelen. Zij neemt alle organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Indien een voormalige gast gebruik maakt van deze mogelijkheid van online evaluatie, worden de gegevens van de voormalige gast opgeslagen in het evaluatiemasker. Deze gegevens zijn: E-mailadres, alsmede vrijwillige gegevens zoals voornaam, achternaam, taal en de gegevens van de beoordeling.

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de publicatie van de rating en voor arbitrage in geval van slechte ratings.

De grondslag van de verwerking is een belangenafweging om via onze website meningen van hotelgasten mee te delen en samen te vatten, zodat geïnteresseerden zich een eigen beeld kunnen vormen van onze prestaties en diensten. Bovendien staan de resultaten ten dienste van ons intern kwaliteitsbeheer.

De gegevens worden niet gewist.

Het is mogelijk om de publicatie van de rating op elk moment te laten schrappen (recht om te worden vergeten). Gebruik hiervoor het e-mailadres info@albers-landhotel.de. Laat ons alstublieft weten welke rating u bedoelt.

VakantieCheck

Deze pagina integreert een widget van HolidayCheck voor de weergave van beoordelingen. De aanbieder is HolidayCheck AG, Bahnweg 8, CH-8598 Bottighofen, Zwitserland (http://www.holidaycheck.de/impressum).

Om de functies van de HolidayCheck-widget te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een HolidayCheck server in Zwitserland en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wanneer u op de knop "Beoordeel nu" klikt, wordt een pop-up geopend. Als u daar een beoordeling invoert en indient, worden deze gegevens meestal doorgestuurd naar een HolidayCheck-server in Zwitserland en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

De HolidayCheck widget wordt gebruikt in het belang van het presenteren van de beoordelingen van ons hotel ingediend op HolidayCheck en om de mogelijkheid te bieden om een beoordeling te schrijven op HolidayCheck. De rechtsgrondslag voor de verwerking is een afweging van belangen.

Meer informatie over hoe HolidayCheck omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van HolidayCheck: https://www.holidaycheck.de/datenschutz.

TripAdvisor

Deze pagina integreert een widget van TripAdvisor voor de weergave van beoordelingen. Aanbieder is TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, MA 02494 USA (https://tripadvisor.mediaroom.com/DE-contact-us).

Om de functies van de TripAdvisor-widget te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van TripAdvisor in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

De TripAdvisor widget wordt gebruikt in het belang van de presentatie van de beoordelingen van ons hotel ingediend op TripAdvisor. De rechtsgrondslag voor de verwerking is een afweging van belangen.

Voor meer informatie over de manier waarop TripAdvisor omgaat met gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van TripAdvisor: https://tripadvisor.mediaroom.com/de-privacy-policy

Zoover

Deze pagina bevat een widget van Zoover om beoordelingen weer te geven. De aanbieder is ZOOVER International, Nieuwe Looiersdwarsstraat 15-17, NL-1017TZ Amsterdam(http://www.zoover.de/impressum).

Om de functies van de Zoover widget te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een Zoover server in Nederland en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van de Zoover widget is in het belang van de presentatie van de beoordelingen van ons hotel ingediend op Zoover. De rechtsgrondslag voor de verwerking is een afweging van belangen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Zoover kunt u vinden in het Zoover privacybeleid: http://www.zoover.de/datenschutzerklaerung

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken voornoemde gegevens voor de exploitatie van onze website en voor de vervulling van contractuele verplichtingen jegens onze klanten of de bescherming van onze rechtmatige belangen.

In het geval van vragen van u buiten een actieve klantrelatie, verwerken wij de gegevens voor verkoop- en reclamedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

Vrijwillige informatie

Voor zover u ons vrijwillig gegevens verstrekt, bijvoorbeeld in formulieren, en deze gegevens niet nodig zijn voor de vervulling van onze contractuele verplichtingen, verwerken wij deze gegevens op grond van de legitieme veronderstelling dat de verwerking en het gebruik van deze gegevens in uw belang is.

Ontvangers / doorgeven van gegevens

Gegevens die u ons verstrekt, worden in beginsel niet aan derden doorgegeven. In het bijzonder zullen uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden voor hun reclamedoeleinden.

Wij kunnen echter gebruik maken van dienstverleners voor de werking van deze website of voor andere producten of diensten van ons. In dat geval kan het gebeuren dat een dienstverlener kennis krijgt van persoonsgegevens Wij selecteren onze dienstverleners zorgvuldig - in het bijzonder met betrekking tot gegevensbescherming en gegevensbeveiliging - en nemen alle door de gegevensbeschermingswetgeving vereiste maatregelen voor een toelaatbare gegevensverwerking.

Verwerking van gegevens buiten de Europese Unie

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, kunt u dit zien in de voorgaande toelichtingen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij nemen de kwestie van gegevensbescherming ernstig. Wij zijn niet wettelijk verplicht een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen en hebben er ook geen aangesteld.

Uw rechten als betrokkene

U hebt recht op informatie over de u betreffende persoonsgegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor informatie.

In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij van u een bewijs kunnen verlangen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Bovendien hebt u het recht op correctie of wissen of op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent.

Ten slotte hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking in het kader van de wettelijke voorschriften.

Ook in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving bestaat een recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Verwijdering van gegevens

In het algemeen wissen wij persoonsgegevens wanneer er geen reden meer is om ze op te slaan. Van een vereiste kan met name sprake zijn indien de gegevens nog nodig zijn om contractuele diensten te verrichten, om garantie- en eventuele garantieclaims te controleren en toe te kennen of af te wenden. In het geval van wettelijke bewaarplichten wordt de verwijdering pas in overweging genomen na het verstrijken van de desbetreffende bewaarplicht.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om over onze verwerking van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijziging van deze mededeling betreffende gegevensbescherming

Wij zullen deze verklaring inzake gegevensbescherming herzien wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan deze website of bij andere gelegenheden die dit noodzakelijk maken. U kunt de huidige versie altijd op deze website vinden

Stand: 23.09.2019

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen:

Klik hier om uitgesloten te worden van verzameling door Google Tag Manager.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals aangegeven onder het punt "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

Google Analytics remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverstijgende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk de met Google Analytics Remarketing gecreëerde reclamedoelgroepen te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel koppelen aan uw Google-account. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geauthenticeerde ID's van gebruikers, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om doelgroepen voor advertentieadvertenties voor verschillende apparaten te definiëren en te creëren.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u kunt geven of intrekken bij Google (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Het rechtmatige belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Het opslaan van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") voor het meten van conversies.

Op die manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geëvalueerd en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook daarbuiten. Dit gebruik van gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in de sectie advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5 Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee onder meer de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Indien u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd volgens het "EU-US Privacy Shield". Het "Privacy Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die ervoor moet zorgen dat de Europese normen inzake gegevensbescherming in de VS worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (bekend als een webbaken) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Bovendien wordt technische informatie geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de respectieve ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Indien u geen analyse door MailChimp wenst, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Daartoe voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link. U kunt zich ook rechtstreeks op de website uitschrijven.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Voor meer details verwijzen wij u naar het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Sluiting van een gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben met MailChimp een zogenaamde "gegevensverwerkingsovereenkomst" gesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Deze overeenkomst kan worden ingezien op de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

6. plugins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google web lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van het Duitse wetboek van strafrecht.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Online reserveringen

Om u in staat te stellen uw verblijf bij ons gemakkelijk online te boeken, maken wij gebruik van de boekingsmachines van Seekda/Kognitiv, Hotline en MeetingMarket. Uw gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt met het oog op de totstandbrenging, uitvoering en afwikkeling van de contractuele relatie die met de reservering tot stand is gebracht.

Onze website kan gebruik maken van technologie van onze partnerbedrijven Expedia Inc, SoftTec GmbH en Seekda GmbH om uw aanvragen/boekingen efficiënt te verwerken.

Onze partnerbedrijven zorgen ervoor dat uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt en gebruikt voor advies-, reclame- en marktonderzoeksdoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door onze partnerbedrijven.

Voor gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen voor Expedia MeetingMarket verwijzen wij u naar het privacybeleid van Expedia.

De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen voor Seekda/Kognitiv zijn te vinden in het privacybeleid van Seekda/Kognitiv en direct in de reserveringssectie onder de widget in de gebruiksvoorwaarden van Kognitiv Corporation.

De gebruiksvoorwaarden en informatie over gegevensbescherming voor SoftTec GmbH vindt u in de betreffende gegevensbeschermingsverklaring.

Als u bij ons online een overnachting wilt boeken, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u ons uw persoonsgegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de afwikkeling van uw bestelling. Verplichte informatie die vereist is voor de verwerking van contracten is afzonderlijk gemarkeerd, andere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DS-GVO.

Op grond van de handels- en belastingwetgeving zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Wij beperken de verwerking echter na twee jaar, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Facebook

Links naar deze dienst zijn te vinden op onze website. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door. Op onze site wordt geen gebruik gemaakt van social plugins, d.w.z. dat als u de desbetreffende verwijzingen niet expliciet volgt, er geen gegevens worden doorgegeven aan de voornoemde diensten.

Wanneer u deze links volgt, brengt uw browser een verbinding tot stand met het overeenkomstige sociale netwerk of de overeenkomstige dienst. Daarbij worden gegevens, bijvoorbeeld uw IP-adres, doorgegeven zodat zij uw bezoek aan onze site kunnen toewijzen aan uw bestaande gebruikersaccount. U kunt deze associatie voorkomen door uit te loggen uit uw overeenkomstige gebruikersaccount.

Onmiddellijke bon

Links naar deze diensten zijn te vinden op onze website. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door.

Om u in staat te stellen uw voucher bij ons gemakkelijk online te boeken, maken wij gebruik van de shop-oplossing van Sofort-Gutschein. Uw gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt met het oog op de totstandbrenging, uitvoering en afwikkeling van de contractuele relatie die met de reservering tot stand is gebracht.

Onze website kan gebruik maken van technologie van ons partnerbedrijf Firmedia GmbH om uw aanvragen/reserveringen efficiënt te verwerken.

Onze partnerbedrijven zorgen ervoor dat uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt en gebruikt voor advies-, reclame- en marktonderzoeksdoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door onze partnerbedrijven.

De gebruiksvoorwaarden en informatie over de gegevensbescherming van de kant-en-klare vouchers vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Firmedia GmbH en direct in het gedeelte over het boeken van vouchers bij Landhotel Albers.

Onze Vouchers
Vouchers
Naar Reserveren

Frühlingszauber im Landhotel Albers

landhotel albers wellness ontspanning verwenweekend sauerland

Lassen Sie den Frühling nicht einfach an Ihnen vorüberziehen! Wir im Landhotel Albers laden Sie herzlich ein, die Erwachung der Natur in ihrer ganzen Pracht bei uns zu erleben. Genießen Sie den Frühling in seiner schönsten Form und lassen Sie sich von der gemütlichen Atmosphäre unseres Hauses verzaubern. Dazu verwöhnen wir Sie mit kulinarischen Leckereien und bieten Ihnen sowohl Entspannung im Wellnessbereich, wie auch Aktivität beim Wandern und Radfahren!

Buchen Sie jetzt und lassen Sie sich von uns verwöhnen!